Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışındaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinize yönelik giderlerinizin desteklenmesinde size önereceğimiz başvuru koşullarına dikkat edin.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerinizin desteklenmesine ilişkin devlet desteği alabileceğinizi biliyor musunuz? Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteğine ilişkin başvurularınızı, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapabilirsiniz.


Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekanının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, desteklerden yararlanılması açısından esas kabul edilmektedir.

Bu Başvuru ile Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları karşılanır.
 • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilmektedir. Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçmemektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ne Kadar Süre İle Verilmektedir?

Bu desteğin başlangıç tarihi, desteğe konu edilen ilk ay olarak esas alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği başvurularında aşağıdaki sıralamayla dosyanızı hazırlayabilirsiniz:

 1. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 2. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 3. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak; fatura, sözleşme, sponsorluk sözleşmesi ve banka onaylı ödeme belgesi de başvuruda hazır bulundurulmalıdır.
 4. Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği/örnek yayın/görseller (katalog, broşür ve tanıtım malzemesi örneği/reklam verilen gazete, dergi örneği/ fotoğraf, video kaydı, CD vb.) (Hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olan tanıtım malzemelerinin ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri). Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında, her bir tanıtım mecrasına ilişkin tek görsel örnek sunulması yeterli olmaktadır.
 5. Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yayınlandıkları tarih ve web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri ya da sosyal medya reklamlarında tanıtım dönemini ve tanıtımın gerçekleştiği ülkeleri gösteren rapor.
 6. E-ticaret sitelerine üyelik için; üye olunan sitede yer alan yararlanıcı/işbirliği kuruluşuna ait profil sayfası çıktıları ve başvuru sahibinin web sayfasına ait yabancı dil ara yüz çıktıları da başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.
 7. Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında kampanyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kampanya raporu.
 8. Reklam kampanyaları kapsamında gerçekleştirilen televizyon ve radyo reklamları hariç televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluş tarafından onaylanan medya planı.
 9. Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu. (Reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor)
 10. Arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi.
 11. Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler eksiksiz bir şekilde Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusunda bulunmalıdır.

Not: Bir reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen giderler için ayrıca sözleşme şartı aranmamaktadır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Destek başvuruları, reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin gerçekleştirilmesini takiben yapılmalıdır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.

 • Yurt dışında düzenlenen ve 20.000 ABD Dolarını aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme, medya planı ve kampanya raporunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” açıklamasının yer alması, imzalanması, ad soyad ve tarih yazılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu açıklamanın kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına tabi olmayan ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanması şartı aranmamaktadır.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
 • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanızın yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz konusunda bilmeniz gereken tüm detaylar için Marka Tescil ve Korunma Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Marka Tescil ve Korunma Desteği

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz için bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda...

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurt dışına açılmak için atmanız gereken adımları biliyor musunuz? Peki, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurtdışına açıldığınızda Ekonomi Bakanlığı’nın ülkenize döviz kazandırıcı hizmetlerinin olduğunu?

Sağlık turizmi, teknik müşavirlik, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe markalaştığınız şirketiniz ile artık uluslararası anlamda da varlığınızı kanıtlamak istiyorsanız, öncelikle markanızı ve hizmetinizi tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Hangi Aşamalarda Marka Tescil Desteğinden Yararlanılabilir?

Marka tescil desteği kapsamında;

 • Ürünün ya da hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri,
 • Danışmanlık
 • Ürünün ya da hizmetin o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme gibi bütün zorunlu giderler desteklenmektedir.

Not: Tescil yenileme giderleri, marka tescil desteği kapsamında yer almamaktadır.

Marka Tescil Desteği Oranları Nelerdir? Ne Kadar Destek Alınabilir?

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları olarak desteklenir. ( Yaklaşık 35.500 GBP )

Marka Tescil Desteği İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Ürün ya da hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin yapılan başvurular, tescil işleminin tamamlanmasını takip eden sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, bilişim ve
yönetim danışmanlığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmaktadır.

Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Marka yurtdışı tescil ve korunma desteği başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya göre hazırlanması gerekmektedir:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Yurt içi marka tescil belgesi (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilir.)
 • Yurtdışı marka tescil belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından belge aslı görülerek onaylanmış örneği.
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

4. madde hakkında önemli bir bilgi
İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilir.

Yurtdışı Marka Tescili Desteği Hangi Yasal Düzenlemeyle Verilmektedir?

Türkiye’nin uluslararası ticarette hizmet gelirlerinin arttırılması, ülkenin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla, 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Marka ve hizmet tescilinin yararlanıcıları, yurtdışında düzenlenen ürün/hizmet tescil belgesi ile fatura ve ödeme belgesini dilekçe ekinde tescil işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine onaylatmalıdır. Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” açıklamasının belirtilmesi ve imzalanması, ad soyad ve tarih bilgileri yazılmalıdır. Belge birden fazla sayfayı içeriyorsa, belgede söz konusu açıklamanın kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin parafının bulunması yeterli olmaktadır. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde ise belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Yenilenebilir Mi?

Markanın koruma süresi sona erdiğinde, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenebilmektedir. Yenileme işlemi için; talep dilekçesi, yenileme ücretinin ödendiğini gösteren belge ve eğer talep vekil kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname ile markanın var olan tescil ve koruması yenilenebilmektedir.

Yenileme Talebi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Marka tescil ve koruma süresi sona ermeden 6 ay içinde yenileme talebi yapılabilmektedir. Yenileme süresi tescilin sona erdiği gün başlamaktadır. Eğer sürenin dolmasına 6 aydan kısa bir zaman kaldıysa ek ücret ödemek gerekmektedir. Marka tescili ve koruması yenilenmediğinde markanın yurtdışındaki tescili hükümsüz kalmaktadır.

Marka Tescil ve Korunma Desteği İçin Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Marka Tescil ve Korunma Desteği başvuruları, tescil işleminin tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Yurtdışında düzenlenen fatura ve ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirlikleri ya da Ataşelikleri tarafından onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanma şartı aranmamaktadır.
 • Başvurularda, yurtiçinde düzenlenen ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi gibi belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödeme çek ile yapıldıysa banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekmektedir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır.
 • Ödeme, kuruluş ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılırsa, ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının belgelenmesi ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Yurtdışında reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerinizin desteklenmesini ve bu konuda başvurularınızın eksiksiz tamamlanmasını istiyorsanız Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği başlıklı blog yazımızı inceleyin.

Read more