Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışındaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinize yönelik giderlerinizin desteklenmesinde size önereceğimiz başvuru koşullarına dikkat edin.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerinizin desteklenmesine ilişkin devlet desteği alabileceğinizi biliyor musunuz? Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteğine ilişkin başvurularınızı, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapabilirsiniz.


Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekanının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, desteklerden yararlanılması açısından esas kabul edilmektedir.

Bu Başvuru ile Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları karşılanır.
 • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilmektedir. Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçmemektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ne Kadar Süre İle Verilmektedir?

Bu desteğin başlangıç tarihi, desteğe konu edilen ilk ay olarak esas alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği başvurularında aşağıdaki sıralamayla dosyanızı hazırlayabilirsiniz:

 1. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 2. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 3. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak; fatura, sözleşme, sponsorluk sözleşmesi ve banka onaylı ödeme belgesi de başvuruda hazır bulundurulmalıdır.
 4. Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği/örnek yayın/görseller (katalog, broşür ve tanıtım malzemesi örneği/reklam verilen gazete, dergi örneği/ fotoğraf, video kaydı, CD vb.) (Hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olan tanıtım malzemelerinin ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri). Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında, her bir tanıtım mecrasına ilişkin tek görsel örnek sunulması yeterli olmaktadır.
 5. Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yayınlandıkları tarih ve web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri ya da sosyal medya reklamlarında tanıtım dönemini ve tanıtımın gerçekleştiği ülkeleri gösteren rapor.
 6. E-ticaret sitelerine üyelik için; üye olunan sitede yer alan yararlanıcı/işbirliği kuruluşuna ait profil sayfası çıktıları ve başvuru sahibinin web sayfasına ait yabancı dil ara yüz çıktıları da başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.
 7. Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında kampanyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kampanya raporu.
 8. Reklam kampanyaları kapsamında gerçekleştirilen televizyon ve radyo reklamları hariç televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluş tarafından onaylanan medya planı.
 9. Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu. (Reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor)
 10. Arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi.
 11. Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler eksiksiz bir şekilde Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusunda bulunmalıdır.

Not: Bir reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen giderler için ayrıca sözleşme şartı aranmamaktadır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Destek başvuruları, reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin gerçekleştirilmesini takiben yapılmalıdır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.

 • Yurt dışında düzenlenen ve 20.000 ABD Dolarını aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme, medya planı ve kampanya raporunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” açıklamasının yer alması, imzalanması, ad soyad ve tarih yazılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu açıklamanın kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına tabi olmayan ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanması şartı aranmamaktadır.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
 • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanızın yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz konusunda bilmeniz gereken tüm detaylar için Marka Tescil ve Korunma Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Danışmanlık Desteği

Yurtdışında ülkenize döviz kazandırıcı ihracat faaliyetleri gerçekleştirerek döviz kazanabilir, uluslararası rekabet ortamında ülkenizin hizmet gelirlerini artırabilirsiniz. Bunun için devletten Danışmanlık Desteği alabilirsiniz.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Ancak danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce ön onay başvuru belgelerin hazırlanması ve Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir. Sırasıyla ön onay ve başvuru olmak üzere 2 aşamalı olan bu süreçte bilmeniz gerekenleri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Danışmanlık Desteği Ön Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ön onay; danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilmektedir. Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteklerinden biri olan Danışmanlık Desteği için ön onay alınmaması, danışmanlık giderlerinin de desteklenemeyeceği anlamına gelmektedir. Öncelikle aşağıdaki Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılmalı ve ön onay alınmalıdır:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Danışmanlık şirketine ilişkin detaylı bilgi
 • Danışmanlık şirketinin daha önce kapsamda yer alan konularda danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 müşteriden alınmış referans mektubu
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Önemli: Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamına alınmaktadır.

Ön onay süreci tamamlandıktan sonra danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini takiben destek başvuruları, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 • Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu (Hazırlaması gereken sonuç raporunu görüntülemek için tıklayın.)
 • Fatura (Danışmanlık hizmetinin içeriğini gösterir nitelikte olmalıdır.)
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Sözleşme (Danışmanlık hizmetinin konusu, kapsamı, süresi, tutarı v.b. bilgileri içermelidir.)
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: Başvuru dosyasının bu sıralamaya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Danışmanlık Desteği Ne Kadardır?

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kez yararlanabilmektedir.

Danışmanlık Desteği Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Destek başvuruları, danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini takiben yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır. Danışmanlık Desteği alan bir kişinin başvuru sırasında aşağıdaki hususları bilmesi gerekmektedir:

 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Genelge’nin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtdışı şirket alımına yönelik destek alabilmek için başvuru sürecinden ön onay aşamasına kadar bilmeniz gereken tüm bilgileri Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği blog yazımızda bulabilirsiniz.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Yurtdışı Birim Desteği

Ekonomi Bakanlığı’nın yurtdışında açılan ofis, irtibat ofisi ve ön tanı merkezi gibi birimler için 300.000 Dolar’a kadar Yurtdışı Birim Desteği yaptığını biliyor muydunuz?

Doğrudan ya da yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları Ekonomi Bakanlığının Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri’nden biri olan Yurtdışı Birim Desteği kapsamında desteklenmektedir. Aynı zamanda yurtdışında açılan birimlerin hizmet alımları, komisyon, vergi, resim ve harç bedelleri de dahil olmak üzere brüt kira giderleri de belli bir oranda desteklenmektedir.

Kimler Bu Destekten Yararlanabilir?

Yurtdışı Birim Desteği kapsamında belirtilen “birim” ifadesi yurtdışında açılan ofis, irtibat ofis ve ön tanı merkezi gibi oluşumları ifade etmektedir. Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip başvuru belgeleri ile birlikte doğrudan ya da posta ile Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı, Yurtdış Birim Desteği Olarak Ne Kadar Ödeme Yapar?

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla
açtıkları birimlerin vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları desteklenmektedir. Yurt dışında açtıkları birimlerin hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira giderleri %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği kapsamında yapılan ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekmektedir.

Önemli: Yurtdışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı’ndan Yurtdışı Birim Desteği alabilmek için başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir:

 1. Serbest Bölgeler, Yurtdıışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 2. Yurtdışı Birim Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 3. Yararlanıcının güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi örneği (Güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli). İşbirliği Kuruluşları için tüzük/onaylı üye listesi
 4. Yurtdışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 5. Yurtdışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 6. Kira/Komisyon sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 7. Yurtdışı birime ilişkin ana giriş ve birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş fotoğraflar
 8. Kira/komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka onaylı ödeme belgesi
 9. Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı Birim Desteği Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Destekten yararlanacak olanlar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurtdışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatmalıdır.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

Yurtdışı Birim Desteği Verildiğinde Yıllık İnceleme Yapılır Mı?

Yurtdışı Birim Desteği süresince her yıl en az bir kez yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu incelemeler çerçevesinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu süreçte Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu müşavirlik tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

İncelemede olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Genel Müdürlük ilgili birimi destek kapsamından çıkartabilmektedir.

Adres Değişikliğinde Kira Desteği Sona Erer Mi?

Yurtdışı Birim Desteği başvurusunda bulunulmuş bir yurtdışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir. Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden birimlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi, ilgili Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine sunulmalıdır ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylamalıdır.

Ekonomi Bakanlığı’nın Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında Yararlanıcıları İçin Belirlenmiş Süreler

 • Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında 6 ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu’nun ibraz ibrazını müteakip gerçekleştirilmelidir.
 • Destek kapsamındaki yararlanıcıların yurtiçi veya yurtdışı ortaklık yapılarının destek oranının değişmesini ya da desteğin sonra ermesini gerektirecek şekilde değişmesi halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili yararlanıcının Genel Müdürlüğe bildirim yapması gerekir. Belirtilen şekilde ortaklık yapısının değiştiği ve 3 ay içerisinde bildirimde bulunmadığı tespit edilen yararlanıcılar, birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Yurtdışı Birim Desteği kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirim yapmak zorundadır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Genel Müdürlüğe derhal bildirir.
 • Yurtdışı Birim Desteği’nin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra bitmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği İçin Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Destek başvuruları, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler bu sürede dikkate alınmamaktadır.
 • 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bilgi ve belgeler bir defaya mahsus olmak üzere, ilk başvuru sırasında gönderilir. Bu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncellenmiş belgelerin acil şekilde Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylar. Bu durumda, belge aslının onaylanması şartı aranmamaktadır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılmalıdır.
 • Yurtdışında düzenlenen fatura ve ödeme belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmelidir.
 • Yurt içinde düzenlenen ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Kira/Komisyon sözleşmesinin 5 sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), kira tutarı, kullanım amacı, gider kalemleri, kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekir. Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir. Yurtdışında düzenlenmiş tüm ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması gerekir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurtdışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurtdışı ortaklık oranı dikkate alınır.
 • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması şarttır.

Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Bilişim sektörleründeki yurtdışı faaliyetleriniz için Ekonomi Bakanlığı'ndan belgelendirme desteği almak istiyorsanız Belgelendirme Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Türkiye’de sınai ya da ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları 200 bin ABD dolarına kadar Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği alabilmektedir.

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve işbirliği kuruluşları, yurtdışına yönelik pazara giriş stratejilerinin eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör ile yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenebilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, “Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği ön onay başvuru belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay almayan raporların, şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklenmemektedir.

Yurtdışı şirket alımına yönelik desteği alabilmek için başvuru sürecinden ön onay aşamasına kadar bilmeniz gereken her şeyi blog yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Kimler Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Alabilir?

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği (veri izleme/değerlendirme faaliyetleri), yabancı şirket veya mali ve hukuki raporlar dahil olmak üzere marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine
(mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, “Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir.

Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin Ön Onay Başvuru Belgeleri Nelerdir?

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

Rapor desteği için gerekli belgeler

 • Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Rapora ilişkin hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği veya daha önce hizmet verdiği en az üç kuruluştan alınacak referans mektubu
 • Hazırlanacak raporun taslak içeriği
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği için gerekli belgeler

 • Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Şirketin satın alınmak istenmesinin amacını, gerekçesini ve satın alma sonrasında sağlanacak faydaları açıklar nitelikte başvuru sahibi tarafından hazırlanmış açıklama yazısı
 • Danışmanlık hizmeti sağlayacak kişinin/kuruluşun daha önce hizmet verdiği en az üç kuruluştan alınacak referans mektubu
 • Danışmanlık faaliyetinin içeriğini gösterir ayrıntılı çalışma ve maliyet planı
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği alabilmek için ön onay başvuru süreci olumlu sonuçlandıktan sonra yeni başvuru belgelerinin hazırlanması gerekmektedir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin Başvuru Belgeleri Nelerdir?

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

Rapor desteği İçin gerekli belgeler

 • Rapor Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Satın alınan raporun yer aldığı CD (satın alınan raporun CD olarak gönderilmemesi durumunda basılı örneği)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin

 • Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin raporun yer aldığı CD (Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin raporun CD olarak gönderilmemesi durumunda basılı örneği)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Başvurularında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Destek başvurularının raporun ya da danışmanlık hizmetinin alınmasını takiben yapılması gerekmektedir. Destek başvurusu, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmelidir. Bunun yanında başvuruda bulunan kişilerin aşağıdaki hususlarda dikkatli olması beklenmektedir:

 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örnekleri sunulmalıdır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmelidir.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümü sunulmalıdır. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteğinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Bu destek kapsamında satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında destek başvuru tarihi esas alınmaktadır.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği Ne Kadardır?

Şirketler için destek miktarı %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranındadır ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadardır. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında danışmanlık hizmetlerine yönelik giderleriniz için devletten danışmanlık desteği alabilirsiniz. Danışmanlık desteğinin ön onay başvuru sürecinden itibaren tüm aşamaları için Danışmanlık Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Marka Tescil ve Korunma Desteği

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz için bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda...

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurt dışına açılmak için atmanız gereken adımları biliyor musunuz? Peki, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurtdışına açıldığınızda Ekonomi Bakanlığı’nın ülkenize döviz kazandırıcı hizmetlerinin olduğunu?

Sağlık turizmi, teknik müşavirlik, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe markalaştığınız şirketiniz ile artık uluslararası anlamda da varlığınızı kanıtlamak istiyorsanız, öncelikle markanızı ve hizmetinizi tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Hangi Aşamalarda Marka Tescil Desteğinden Yararlanılabilir?

Marka tescil desteği kapsamında;

 • Ürünün ya da hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri,
 • Danışmanlık
 • Ürünün ya da hizmetin o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme gibi bütün zorunlu giderler desteklenmektedir.

Not: Tescil yenileme giderleri, marka tescil desteği kapsamında yer almamaktadır.

Marka Tescil Desteği Oranları Nelerdir? Ne Kadar Destek Alınabilir?

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları olarak desteklenir. ( Yaklaşık 35.500 GBP )

Marka Tescil Desteği İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Ürün ya da hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin yapılan başvurular, tescil işleminin tamamlanmasını takip eden sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, bilişim ve
yönetim danışmanlığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmaktadır.

Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Marka yurtdışı tescil ve korunma desteği başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya göre hazırlanması gerekmektedir:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Yurt içi marka tescil belgesi (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilir.)
 • Yurtdışı marka tescil belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından belge aslı görülerek onaylanmış örneği.
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

4. madde hakkında önemli bir bilgi
İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilir.

Yurtdışı Marka Tescili Desteği Hangi Yasal Düzenlemeyle Verilmektedir?

Türkiye’nin uluslararası ticarette hizmet gelirlerinin arttırılması, ülkenin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla, 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Marka ve hizmet tescilinin yararlanıcıları, yurtdışında düzenlenen ürün/hizmet tescil belgesi ile fatura ve ödeme belgesini dilekçe ekinde tescil işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine onaylatmalıdır. Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” açıklamasının belirtilmesi ve imzalanması, ad soyad ve tarih bilgileri yazılmalıdır. Belge birden fazla sayfayı içeriyorsa, belgede söz konusu açıklamanın kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin parafının bulunması yeterli olmaktadır. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde ise belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Yenilenebilir Mi?

Markanın koruma süresi sona erdiğinde, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenebilmektedir. Yenileme işlemi için; talep dilekçesi, yenileme ücretinin ödendiğini gösteren belge ve eğer talep vekil kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname ile markanın var olan tescil ve koruması yenilenebilmektedir.

Yenileme Talebi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Marka tescil ve koruma süresi sona ermeden 6 ay içinde yenileme talebi yapılabilmektedir. Yenileme süresi tescilin sona erdiği gün başlamaktadır. Eğer sürenin dolmasına 6 aydan kısa bir zaman kaldıysa ek ücret ödemek gerekmektedir. Marka tescili ve koruması yenilenmediğinde markanın yurtdışındaki tescili hükümsüz kalmaktadır.

Marka Tescil ve Korunma Desteği İçin Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Marka Tescil ve Korunma Desteği başvuruları, tescil işleminin tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Yurtdışında düzenlenen fatura ve ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirlikleri ya da Ataşelikleri tarafından onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanma şartı aranmamaktadır.
 • Başvurularda, yurtiçinde düzenlenen ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi gibi belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödeme çek ile yapıldıysa banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekmektedir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır.
 • Ödeme, kuruluş ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılırsa, ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının belgelenmesi ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Yurtdışında reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerinizin desteklenmesini ve bu konuda başvurularınızın eksiksiz tamamlanmasını istiyorsanız Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği başlıklı blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Belgelendirme Desteği

Bilişim, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerindeki yurtdışı faaliyetleriniz için Ekonomi Bakanlığı tarafından belgelendirme desteği verilmektedir. Sektörünüz için desteklenen belge ve sertifikaların listesi ve başvuru koşullarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ekonomi Bakanlığı 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında mevzuatta belirtilen kriterlere uygun şirket ve sağlık kuruluşlarına, sağlık turizmi faaliyetleriyle ilişkili olarak Ekonomi Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteği kapsamında Belgelendirme Desteği vermektedir. Bakanlığın destekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • Belge kullanım ücretleri
 • Zorunlu kayıt ücretleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Eğitim giderleri
 • Gözetim giderleri
 • Yenileme giderleri
 • Test/analiz giderleri

Ekonomi Bakanlığı’nın Belgelendirme Desteği Ne Kadardır?

Ekonomi Bakanlığı’nın Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri kapsamında danışmanlık ve eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’ndan Belgelendirme Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Belgelendirme Desteği alabilmek için başvuru dosyasında yer verilecek belgelerin aşağıdaki sıralamaya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık/eğitim hizmetini sunan kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği
 • Belge veya Sertifika
 • Akreditasyon Belgesi (Belge, Sertifika’nın alındığı kuruluşun desteğe konu belgeye ilişkin olarak “Akreditasyon Kuruluşu” tarafından akredite edildiğini, onaylandığını ya da yetkilendirildiğini gösteren belge/çıktı
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Ekonomi Bakanlığının Belgelendirme Desteği Hangi Belge ve Sertifikalar İçin Geçerlidir?

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösterenler Ekonomi Bakanlığı’nın Belgelendirme Desteği’ni alabilmektedir. Bu destek kapsamında geçerli olan belge ve sertifikalar şunlardır:

Bilişim sektörü için;

 • ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
 • CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 9126
 • IEEE 1471
 • PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 • ISO/IEC 15408 - Common Criteria
 • ISO 9241-151
 • ISO/IEC 19790 ve ISO/IEC 24759
 • ISO/IEC 15504
 • ISO/IEC 25051
 • AS9100

Sağlık turizmi sektörü için;

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • Sağlık Bakanlığı - Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 Serileri
 • OHSAS 18000 Serileri
 • ISO/IEC 14000 Serileri

Eğitim sektörü için;

 • WASC (Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities-Western Association of Schools and Colleges) Akreditasyonu
 • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) Akreditasyonu
 • EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) Akreditasyonu
 • MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyonu
 • ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Akreditasyonu
 • NIBS (Network of International Business Schools) Akreditasyonu
 • AHPGS ((Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales) - Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Akreditasyonu
 • AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) Akreditasyonu
 • ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) Akreditasyonu
 • FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) Akreditasyonu
 • ECA( European Consortium for Accreditation in Higher Education) Akreditasyonu
 • ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) Akreditasyonu

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Kapsamında Belgelendirme Desteği Almak İsteyen Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Ekonomi Bakanlığı’ndan Belgelendirme Desteği almak isteyen kişilerin aşağıdaki hususlar konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

 • Destek başvuruları, belgenin alınmasını müteakip yapılmaktadır. Destek başvurusu, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmelidir. Bu aşamada postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örnekleri sunulmalıdır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünü sunulmalıdır. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı ya da işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin
  sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtdışında ofis, irtibat ofisi ya da ön tanı merkezi gibi birimler açmayı düşünüyor ve bu konuda destek almak istiyorsanız Yurtdışı Birim Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more


Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri – Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları ve mobil uygulamalara ilişkin barındırma giderleri Ekonomi Bakanlığı’nın Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği ile desteklenmektedir.

Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tercüme, hedef pazar uyumlaştırması v.b. gibi yerelleştirme, DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderler (oyunun/uygulamanın tanıtımı veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) Ekonomi Bakanlığının döviz kazandırıcı hizmet giderlerinin Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği kapsamındadır. Başvurular bilişim şirketi tarafından doğrudan ya da posta ile Genel Müdürlüğe yapılmaktadır.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Ne Kadardır?

Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları veya mobil uygulamalara ilişkin barındırma gideri, her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için en fazla 20.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği’nin Kapsamı Dışında Kalan Konular Nelerdir?

Türkçe dilinde yapılan ya da yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değildir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Yerelleştirme, barındırma, internet sitesi hazırlama giderlerine ilişkin sözleşmeler
 • Tanıtım sözleşmesi (Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen giderleri için sözleşme aranmamaktadır.)
 • Yapılan reklamlara ilişkin örnek yayın, görsel, ekran görüntüsü (reklam verilen gazete/dergi örneği; elektronik ortamdaki reklamlar için yayınlandıkları tarih ve web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri veya sosyal medya reklamlarında tanıtım dönemini ve tanıtımın gerçekleştiği ülkeleri gösteren rapor). Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında, her bir tanıtım mecrasına ilişkin tek görsel örnek sunulması yeterlidir.
 • Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen reklam kampanyalarında kampanyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kampanya raporu
 • Reklam kampanyaları kapsamında gerçekleştirilen televizyon ve radyo reklamları hariç olmak üzere televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluşça onaylanan medya planı
 • Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu (reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor), arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi
 • Oyun/uygulama örneği (DVD; mobil markette yer aldığına ilişkin görsel; web sitesi üzerinden oynanan oyunlar için siteye erişim imkanı tanıyan kullanıcı adı ve şifresi)
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği İçin Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Destek başvuruları, bilgisayar oyunu / mobil uygulamanın uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Başvurularda ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
 • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanızın yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz konusunda bilmeniz gereken tüm detaylar için Marka Tescil ve Korunma Desteği blog yazımızı inceleyin.

Read more