Türkiye’de sınai ya da ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları 200 bin ABD dolarına kadar Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği alabilmektedir.

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve işbirliği kuruluşları, yurtdışına yönelik pazara giriş stratejilerinin eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör ile yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenebilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, “Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği ön onay başvuru belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay almayan raporların, şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklenmemektedir.

Yurtdışı şirket alımına yönelik desteği alabilmek için başvuru sürecinden ön onay aşamasına kadar bilmeniz gereken her şeyi blog yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Kimler Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Alabilir?

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği (veri izleme/değerlendirme faaliyetleri), yabancı şirket veya mali ve hukuki raporlar dahil olmak üzere marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine
(mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, “Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir.

Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin Ön Onay Başvuru Belgeleri Nelerdir?

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

Rapor desteği için gerekli belgeler

 • Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Rapora ilişkin hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği veya daha önce hizmet verdiği en az üç kuruluştan alınacak referans mektubu
 • Hazırlanacak raporun taslak içeriği
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği için gerekli belgeler

 • Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Şirketin satın alınmak istenmesinin amacını, gerekçesini ve satın alma sonrasında sağlanacak faydaları açıklar nitelikte başvuru sahibi tarafından hazırlanmış açıklama yazısı
 • Danışmanlık hizmeti sağlayacak kişinin/kuruluşun daha önce hizmet verdiği en az üç kuruluştan alınacak referans mektubu
 • Danışmanlık faaliyetinin içeriğini gösterir ayrıntılı çalışma ve maliyet planı
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği alabilmek için ön onay başvuru süreci olumlu sonuçlandıktan sonra yeni başvuru belgelerinin hazırlanması gerekmektedir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin Başvuru Belgeleri Nelerdir?

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

Rapor desteği İçin gerekli belgeler

 • Rapor Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Satın alınan raporun yer aldığı CD (satın alınan raporun CD olarak gönderilmemesi durumunda basılı örneği)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği İçin

 • Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin raporun yer aldığı CD (Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin raporun CD olarak gönderilmemesi durumunda basılı örneği)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Başvurularında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Destek başvurularının raporun ya da danışmanlık hizmetinin alınmasını takiben yapılması gerekmektedir. Destek başvurusu, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmelidir. Bunun yanında başvuruda bulunan kişilerin aşağıdaki hususlarda dikkatli olması beklenmektedir:

 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örnekleri sunulmalıdır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmelidir.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümü sunulmalıdır. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteğinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Bu destek kapsamında satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında destek başvuru tarihi esas alınmaktadır.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği Ne Kadardır?

Şirketler için destek miktarı %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranındadır ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadardır. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında danışmanlık hizmetlerine yönelik giderleriniz için devletten danışmanlık desteği alabilirsiniz. Danışmanlık desteğinin ön onay başvuru sürecinden itibaren tüm aşamaları için Danışmanlık Desteği blog yazımızı inceleyin.