Yurtdışında ülkenize döviz kazandırıcı ihracat faaliyetleri gerçekleştirerek döviz kazanabilir, uluslararası rekabet ortamında ülkenizin hizmet gelirlerini artırabilirsiniz. Bunun için devletten Danışmanlık Desteği alabilirsiniz.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Ancak danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce ön onay başvuru belgelerin hazırlanması ve Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir. Sırasıyla ön onay ve başvuru olmak üzere 2 aşamalı olan bu süreçte bilmeniz gerekenleri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Danışmanlık Desteği Ön Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ön onay; danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilmektedir. Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteklerinden biri olan Danışmanlık Desteği için ön onay alınmaması, danışmanlık giderlerinin de desteklenemeyeceği anlamına gelmektedir. Öncelikle aşağıdaki Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılmalı ve ön onay alınmalıdır:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Danışmanlık şirketine ilişkin detaylı bilgi
 • Danışmanlık şirketinin daha önce kapsamda yer alan konularda danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 müşteriden alınmış referans mektubu
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Önemli: Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamına alınmaktadır.

Ön onay süreci tamamlandıktan sonra danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini takiben destek başvuruları, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 • Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu (Hazırlaması gereken sonuç raporunu görüntülemek için tıklayın.)
 • Fatura (Danışmanlık hizmetinin içeriğini gösterir nitelikte olmalıdır.)
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Sözleşme (Danışmanlık hizmetinin konusu, kapsamı, süresi, tutarı v.b. bilgileri içermelidir.)
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: Başvuru dosyasının bu sıralamaya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Danışmanlık Desteği Ne Kadardır?

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kez yararlanabilmektedir.

Danışmanlık Desteği Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Destek başvuruları, danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini takiben yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır. Danışmanlık Desteği alan bir kişinin başvuru sırasında aşağıdaki hususları bilmesi gerekmektedir:

 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Genelge’nin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtdışı şirket alımına yönelik destek alabilmek için başvuru sürecinden ön onay aşamasına kadar bilmeniz gereken tüm bilgileri Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği blog yazımızda bulabilirsiniz.