Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları ve mobil uygulamalara ilişkin barındırma giderleri Ekonomi Bakanlığı’nın Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği ile desteklenmektedir.

Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tercüme, hedef pazar uyumlaştırması v.b. gibi yerelleştirme, DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderler (oyunun/uygulamanın tanıtımı veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) Ekonomi Bakanlığının döviz kazandırıcı hizmet giderlerinin Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği kapsamındadır. Başvurular bilişim şirketi tarafından doğrudan ya da posta ile Genel Müdürlüğe yapılmaktadır.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Ne Kadardır?

Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları veya mobil uygulamalara ilişkin barındırma gideri, her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için en fazla 20.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği’nin Kapsamı Dışında Kalan Konular Nelerdir?

Türkçe dilinde yapılan ya da yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değildir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Yerelleştirme, barındırma, internet sitesi hazırlama giderlerine ilişkin sözleşmeler
 • Tanıtım sözleşmesi (Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen giderleri için sözleşme aranmamaktadır.)
 • Yapılan reklamlara ilişkin örnek yayın, görsel, ekran görüntüsü (reklam verilen gazete/dergi örneği; elektronik ortamdaki reklamlar için yayınlandıkları tarih ve web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri veya sosyal medya reklamlarında tanıtım dönemini ve tanıtımın gerçekleştiği ülkeleri gösteren rapor). Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında, her bir tanıtım mecrasına ilişkin tek görsel örnek sunulması yeterlidir.
 • Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen reklam kampanyalarında kampanyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren kampanya raporu
 • Reklam kampanyaları kapsamında gerçekleştirilen televizyon ve radyo reklamları hariç olmak üzere televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluşça onaylanan medya planı
 • Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu (reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor), arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi
 • Oyun/uygulama örneği (DVD; mobil markette yer aldığına ilişkin görsel; web sitesi üzerinden oynanan oyunlar için siteye erişim imkanı tanıyan kullanıcı adı ve şifresi)
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği İçin Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Destek başvuruları, bilgisayar oyunu / mobil uygulamanın uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Başvurularda ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
 • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanızın yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz konusunda bilmeniz gereken tüm detaylar için Marka Tescil ve Korunma Desteği blog yazımızı inceleyin.