Bilişim, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerindeki yurtdışı faaliyetleriniz için Ekonomi Bakanlığı tarafından belgelendirme desteği verilmektedir. Sektörünüz için desteklenen belge ve sertifikaların listesi ve başvuru koşullarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ekonomi Bakanlığı 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında mevzuatta belirtilen kriterlere uygun şirket ve sağlık kuruluşlarına, sağlık turizmi faaliyetleriyle ilişkili olarak Ekonomi Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteği kapsamında Belgelendirme Desteği vermektedir. Bakanlığın destekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • Belge kullanım ücretleri
 • Zorunlu kayıt ücretleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Eğitim giderleri
 • Gözetim giderleri
 • Yenileme giderleri
 • Test/analiz giderleri

Ekonomi Bakanlığı’nın Belgelendirme Desteği Ne Kadardır?

Ekonomi Bakanlığı’nın Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri kapsamında danışmanlık ve eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’ndan Belgelendirme Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Belgelendirme Desteği alabilmek için başvuru dosyasında yer verilecek belgelerin aşağıdaki sıralamaya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe
 • Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık/eğitim hizmetini sunan kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği
 • Belge veya Sertifika
 • Akreditasyon Belgesi (Belge, Sertifika’nın alındığı kuruluşun desteğe konu belgeye ilişkin olarak “Akreditasyon Kuruluşu” tarafından akredite edildiğini, onaylandığını ya da yetkilendirildiğini gösteren belge/çıktı
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Ekonomi Bakanlığının Belgelendirme Desteği Hangi Belge ve Sertifikalar İçin Geçerlidir?

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösterenler Ekonomi Bakanlığı’nın Belgelendirme Desteği’ni alabilmektedir. Bu destek kapsamında geçerli olan belge ve sertifikalar şunlardır:

Bilişim sektörü için;

 • ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
 • CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 9126
 • IEEE 1471
 • PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 • ISO/IEC 15408 – Common Criteria
 • ISO 9241-151
 • ISO/IEC 19790 ve ISO/IEC 24759
 • ISO/IEC 15504
 • ISO/IEC 25051
 • AS9100

Sağlık turizmi sektörü için;

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • Sağlık Bakanlığı – Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 Serileri
 • OHSAS 18000 Serileri
 • ISO/IEC 14000 Serileri

Eğitim sektörü için;

 • WASC (Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities-Western Association of Schools and Colleges) Akreditasyonu
 • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) Akreditasyonu
 • EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) Akreditasyonu
 • MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyonu
 • ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Akreditasyonu
 • NIBS (Network of International Business Schools) Akreditasyonu
 • AHPGS ((Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales) – Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Akreditasyonu
 • AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) Akreditasyonu
 • ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) Akreditasyonu
 • FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) Akreditasyonu
 • ECA( European Consortium for Accreditation in Higher Education) Akreditasyonu
 • ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) Akreditasyonu

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Kapsamında Belgelendirme Desteği Almak İsteyen Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Ekonomi Bakanlığı’ndan Belgelendirme Desteği almak isteyen kişilerin aşağıdaki hususlar konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

 • Destek başvuruları, belgenin alınmasını müteakip yapılmaktadır. Destek başvurusu, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmelidir. Bu aşamada postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örnekleri sunulmalıdır.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmalıdır.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünü sunulmalıdır. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı ya da işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin
  sunulması zorunludur.

Not: Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Yurtdışında ofis, irtibat ofisi ya da ön tanı merkezi gibi birimler açmayı düşünüyor ve bu konuda destek almak istiyorsanız Yurtdışı Birim Desteği blog yazımızı inceleyin.